Zapraszamy do pobrania katalogu

Od Stycznia 2020 r firma FeniksChemia Sp. z o.o.

na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIR.02.03.02-20-0004/19-00 zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach poddziałania “2.3.2 Bony na Innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” realizuje projekt pt “Opracowanie ekologicznej gamy produktów chemii gospodarczej przy wykorzystaniu innowacyjnej substancji aktywnej o właściwościach przeciwgrzybicznych i przeciwbakteryjnych”

Kwota kosztów kwalifikowanych: 330 000 złotych

Kwota dofinansowania: 276 300 złotych

logo
logo
logo