KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTA

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119), w dalszej części RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma FeniksChemia Sp. z o.o., ul. Żytnia 44, 18-300 Zambrów, NIP: 723–161– 55-38, e-mail: zamowienia@fenikschemia.pl, biuro@fenikschemia.pl, zwana dalej Administratorem.

2. Celem przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO:

 • zawarcie i wykonywaniem umowy,
 • prowadzeniem dokumentacji umowy,
 • niezbędnym do zawarcia umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą,
 • wystawianie oraz przesyłanie drogę elektroniczną oraz tradycyjnie wystawionych faktur,
 • przekazywanie danych kontaktowych w celu realizowania zamówienia chemii do myjni
 • samochodowych, gospodarstwa domowego oraz gospodarstw rolnych,
 • utrzymywania kontaktów handlowych z kontrahentami.,
 • egzekwowania należności,
 • marketingu naszych produktów oraz usług.

3. Odbiorcami Pana/ Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia między innymi firmy kurierskie DPD Polska Sp. z o.o. , PEKAES, Fedex Express oraz Poczta Polska S.A.

4. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora:

 • dostępu do danych osobowych,
 • sprostowanie danych osobowych,
 • usunięcie danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • wniesienie skargi do organu nadzorczego.

5. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Odbiorcami danych będą tylko instytucje państwowe i urzędy upoważnione z mocy prawa.

6. Dane udostępnione przez Pana/ Panią nie będą zautomatyzowane ani nie będą podlegały profilowaniu.

7. Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter obowiązkowy do świadczenia usług, jeżeli odmówią Państwo podania danych może to skutkować niemożliwością zawarcia umowy.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.

logo
logo
logo