Jest to polska marka zajmująca się tworzeniem pasz.

W oparciu o wiedzę biochemiczną, mikrobiologiczną, a przede wszystkim fizjologiczną udało się uzyskać produkty, które wsparte najnowocześniejszą technologią i innowacyjnym myśleniem dały początek najwyższej jakości paszom tradycyjnym. Takie podejście pozwala na zaspokojenie wszelkich potrzeb zwierzęcia dzięki czemu udaje się utrzymać zdrowie w stadzie, jednocześnie nie rezygnując z jego wysokich wyników produkcyjnych.

Doradztwo w zakresie żywienia zwierząt, konsultacje i zamówienia pod numerami telefonów:

Od września 2018 r. firma FeniksChemia Sp. z o.o. na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIR.02.03.02-20-0005/18-00 zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach działań „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizuje projekt pt: „Opracowanie składu produktu białkowego z surowców niemodyfikowanych genetycznie oraz opracowanie obróbki termicznej tych surowców w celu uzyskania większej przyswajalności białka i przeprowadzenie badań w celu zastąpienia śruty sojowej”

Kwota kosztów kwalifikowanych: 397 822,96 złotych

Kwota dofinansowania: 338 149,50 złotych

 

logo
logo
logo